Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Vuslat

Vuslat ancak hangisini Övgüde olabilir. Sanat eserini mi. Sanat'ı mı.. Sanatçı'yı mı..

es-Sâni.. el-Melik..

Muhyiddin İbn Arabi (r.a.) /Fütuhat-ı Mekkiye /Müridin Yapması Gereken İşlerin Açıklaması
Muhyiddin İbn Arabi (r.a.) /Fütuhat-ı Mekkiye /Felsefe ve Tasavvuf


Pek çokları bilmese de

Pek çokları anlamasa da, söyleyişimizin sebebi ne başkasıdır, ne de başka bir sebep :"Fatır-10"

(Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı. [s.a.v.])Tasavvuf/Ayna/Sır/Tevhid/Aynaya uzun süre bakılınca

Her zaman bakılır da. Görülen'e değil. Gözlerini dik de uzunca bir bak aynada kendine. Hangisinin sırrıdır suret. Senin mi.. Aynanın mı.. Tevhidin mi ..

***

(innallahe halake Ademe ala suretihi)
“Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı.”

s.a.v.

İman

Nuh (a.s.) bile olsan, oğlun sana iman etmeyebilir. Sen de Nuh değilsin. Allah'ım sana ve söylediklerinin hepsine inandım.

Ebu Yezid el-Bestami şöyle der

" Ebu Yezid el-Bestami şöyle der: 'Arif söylediğinden yukarı, alim ise, söylediğinin altındadır.' "

[Muhyiddin İbn Arabi.(r.a.)]

Futuhat'tan/Behlül'ler (Hakkın Delileri/Akıllı Deliler)

"...Kendisine (Ebu's-Suud b. eş-Şibl el-Bağdadi'ye (r.a.) sorulmuş: 'Hakkın delilerini başkalarından nasıl ayırt edeceğiz.' Cevap vermiş: 'Hakkın delilerinde kudretin eserleri ortaya çıkar. Akıllılar ise, müşahedeleri ile Hakkı görür.'..."

[Muhyiddin İbn Arabi.(r.a.)]

Futuhat'tan/Vera Sahipleri

"...Bu grup, hayvan veya bitki veya cansızda abes bir hareketin olamayacağını bilir. Hükümdarların avcılık yapması ve ihtiyacı olmadığı halde sadece dinlenmek, oyun ve eğlence için avcılık yapanların davranışları da anlamsız hareket kısmına dahildir..."

"...onlar(o grup/ Vera sahipleri) melekleri yaralamaz. Babaları Adem hakkındaki suçlama nedeniyle onlara sataşmadıkları gibi meleklerin karşısında saygılı davranırlar.Üstelik Hakkın mertebesini tercih edip doğru bilgiye ulaşmaları nedeniyle melekleri mazur sayarlar..."

[Muhyiddin İbn Arabi.(r.a.)]

Zülfikâr...

Tutalım ki Ali’den zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa zülfikar neye yarar ki

Mevlana Celaleddin-i Rumi (r.a.)

Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar

Ben istemedim, istemem. Sen diledin ne varsa. Takdirine razıyım. Takdir ettiğinin en yükseğinden indirme. En ufak şey dahi, ancak Senden gelindiği bilinince tatmin edicidir. Densizliğe ve Hased'e açma ecrimi.

***

Hayır, kim Allah'ı görürcesine (bir duygu taşır da ibâdet ve günlük işlerinde) kendini Allah'a verip tam bir teslimiyet gösterirse, işte onun için Rabbi katında mükafat vardır. >>Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.<<

Bakara/112

bizim

Allah, bu dünyaya her insanı bir iş için getirdi ama, bizi işsizlik, hünersizlik sanatı için getirdi!

Yani, bizim, dünyada aşktan başka bir işimiz yok;

***

Allah, bizi dünyaya kendisini sevmemiz için getirdi!

Mevlana Celaleddin-i Rumi (r.a.)

Dedi ki ona: Tabanının altındaki yeniden diriliştir...

Ayağını ölüm batağına yerleştirdi. Dedi ki ona: Tabanının altındaki yeniden diriliştir.

[Ebu's-Suud b. eş-Şibl el-Bağdadi (r.a.)]

İnsanın Allah'ın çağrısına karşılık vermesinin ise, pek çok engeli vardır

İnsanın Allah'ın çağrısına karşılık vermesinin ise, pek çok engeli vardır. Bu engeller arzu gücü, nefs, şeytan ve dünyadır.

Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)

Kadim/Alem

Kadim dediğinde de, sonradan var olan silinirken Allah dediğinde alem yok olur.

Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)

Bilim ve Mucize

Herşey bi mucize evet. Bir de sebeplere ilişiyor olması daha da bi mucize. Bilim adamı neyi normal karşılamamızı bekliyor ki acaba. Başlangıcımıza tesadüf, sonramıza şaşmaz bir sebepler zinciridir demesini mi. Ayrıca sebepler, bizim etkin olmadığımız bir düzeni de işaret ediyorken..Bu tesadüfte ısrarın anlamı Din değil de nedir ki ? Dikkat edersen İnat ve düzenbazlık hangi taraftadır açıktır...

Sanki Din'in etkisi kaldırılınca bütün insanlar Bilim'e tam hakkını
vericek ve herkes Bilim'in, Teknolojinin ışığıyla aydınlığa kavuşmuş olacak. Mad Max'in peygamber olmadığını ne zaman anlayacaklar acaba bunlar.

Tabi evet, ölüme de çare bulacaklar. Ölüler diriltilecek.Diğer gezegenlere gönderilecek sığmayanlar.Ama İnanç yok Din yok Allah yok.Başka Tanrının çocuklarıyız biz.Kıyamet de yok; hep burda sürünücez, öyle mi ?..

Azrailin kastı canadır inan, uyan ey gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan...

Kim, Allah'a kavuşmak isterse

"Kim, Allah'a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah ile karşılaşmak istemezse, Allah da onunla karşılaşmak istemez"

s.a.v.

Aşk

Bizim başımızda başka bir himmet, başka bir iş vardır.
Bizim güzel sevgilimiz, başka güzellere benzemeyen bambaşka bir güzel.
Allah'a yemin ederim ki, biz yalnız aşk ile de kanaat etmeyiz, aşkı da yeter bulmayız.
Bizim bu sonbahardan sonra gelecek başka bir baharımız vardır.

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi (k.s.)

Bir Sohbet

http://ilimistan.com/tasavvuf/videobak/116/yi-huylar/uelfetyuek-olmama.html

Mümin

Mümin dil uzatan değildir, lanet edici değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.

s.a.v.

Herkes senin gibi bu zamanda...

Hidayeti başka nefisleri başka davranışları sözleri yanlışlamak üzere buluyorsun. Halbuki iş tamamen kendi nefsinle meşgul olman, gözünü sadece kendi nefsine dikmendir.
Sana bunu hatırlatacak kimseyi beğenmezsin. Hemen eksikler bulmak, aşağılamak yoluna düşersin. Kibirli veya biatsız bulursun en çok. Bir türlü kendini bilmezsin. İşin aslını öylece hiç göremezsin. Üzülme çok.. Herkes senin gibi nasıl olsa bu zamanda...

"Belâ"

"İki dünyada da gönlünü kötülüklerden, günahlardan temizleyen, saf, tertemiz hale gelen insan ezeldeki "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sesine karşı "Belâ" (Evet) demenin yokluk olduğunu görmüş, anlamıştır."

Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s)

..sızlanırsa..

"Allah buyurur ki: Kim ki benim takdirime razı olmaz, başına gelenlerden dolayı sızlanırsa o, kendine benden başka ilah arasın."

Hadis-i Kudsi

Bilinemezci

Allah yolunda ulaşılabilecek en değerli makam, O'nu bilememek ve bilememeyi bilmek makamıdır.

Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)

***

Bilinemezci şöyle söyler :"O şey ne ise artık, bilemiyoruz..ve bilinemez"... İşin doğrusu ise hazretin buyurduğu gibi şöyledir: > O'nu< (O'nu) bilemiyeceğini (Tam İDRAK edilemeyeceğini/kapsanamayacağını) bilmek..

Allah'ı bir neden için arayan

Allah'ı bir neden için arayan kişi, talep ettiği şeye aittir ve Allah'tan aradığından başka bir şeyi elde edemez.

Muhyiddin İbn. Arabi (k.s.)

Susunuz

"Susunuz! susunuz; susmak ölümün nefesidir! Aslında susuşunuzda, yani ölümünüzde bir dirilik vardır"

Mevlana Celaleddin-i Rumi (r.a.)

El-Alim/ Muhyiddin İbn. Arabi (r.a.)

Muhyiddin İbn. Arabi'de görülen.. İlim değil.. El-Alim... İlim deyip de geçerken, dön bir bak..Neyi geçiyorsun ?...

"Rabbimi, Rabbimle bildim" s.a.v.

Eş-Şekur, 'çok şükür' diye seslenmene sebeb olan duygu ve aslı sıfat olduğu gibi,
El-Alim isminin aslı olan sıfatın (hissedilmesi olan kadarıyla biliş) tecellisi ise Bilinçtir. Yani fiil olan bilişin asla yükselişinde kul Bilinc'e sahip olmuş olur,
yani o isme ulaşmıştır. Tecellilerdeki yoğunluk ise dereceleri oluşturur ki kulun bilincinin yoğunluğu ona göre genişler vehayut mevcut kuşatışında sağlamlaşır. Örneğin bir çocuğun sobaya yakınlaşmaması, edindiği bilginin genişliği kadar onda yoğunlaşan bilince bağlıdır. Örneği genişletirsek: Kulun cennet cehennem hakkındaki bilgisi ondaki bilincin yani el-Alim isminin tecellisine bağlı olur. Böylece de en yoğun bilinç, ancak Allahtan gelen bilginin genişliğine ve Allah'a olan bilincin yoğunluğuyladır. Cennete cehenneme olan bilinç ile Allah'a olan bilincin farklılığına bak o zaman.. Şu takva sözünün çıktığı bir bilinci tahayyül et: "Rabbimi, Rabbimle bildim" (s.a.v.) ...

Amin

Ve de ki: "Rabbim, beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." [İsra/80]

Eş-Şekûr Allah

Eş-Şekûr: 'Çok şükür' diye seslenmene sebeb olan o duyguyu hissettiren ve o duygunun aslı Sıfat'ın sahibi Zat'ın bir İsmi. İlmel yakinde: karışık olaylar karşısında fikren şükür vardır. Aynel yakinde: maddi ve manevi nimetler karşısında direkt olarak duygu hissedilir. Hakkal yakinde ise "Hamd"e (Övgü) ulaşılmıştır. Makam haricinde iniş çıkış daimidir.

kıyl u kal

Allah'ın Resulü (s.a.v.) buyurdular ki: "Kim, Allah'a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah ile karşılaşmak istemezse, Allah da onunla karşılaşmak istemez"

***

İlm'e kıyl u kal deyip Aşk'ta at koşturma !

***

"Duman çekilince görürsün bindiğin at mıdır, eşek midir." [Muhyiddin Ibn Arabi (k.s)]

O'nun Dengi hani ki..ortağı olabilsin..

O'nun Dengi hani ki.. ortağı olabilsin.. Söz konun "O" ise tabi.. Sırf lütufdur 'payına düşen' dediğim.. Bilirsen...

"..O besliyor da kendisi beslenmekten münezzeh bulunuyor.." [Enam/14]

Musa (a.s.)ve Firavun/Zat/Sıfat/Felsefe/Tasavvuf

Musa, Firavun'a muhtaç değil. Firavun Musa'ya sebep olduğu gibi hem de muhtaç. Çünkü, "Musa'nın hakikati", "Firavun'un hakikati"ne muhtaç değil...Celal, Cemal var.. Bi de "Tom ve Jerry" var, bildiğimiz, eski çizgi film... "Tom ve Jerry alemi"nden sonra nasipse" Musa ve Firavun alemi"ne. Sonra görmekten yüz çevirmezsen veya ağır gelmezse, Nefsine uyanırsın. Nasıl önceden Musa ve Firavun isimleriyle görürdün şeyleri. Şimdi “Nefs” ismiyle hakikate bir pencere daha yaklaştın.Nefsinin Firavunu veya Musa'sı olmaktan da başını kaldırabilirsen.. Görebilirsin Celal ve Cemal'ini, “O” Zat’ın. Zat’a delil ararsan, canın, ruhun, buhrandır O’na. Yok sen Musa veya Firavun istersen, payına düşen Sıfatlar değil, "Tom ve jerry" olacaktır bil.

Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=51521661565

http://www.facebook.com/topic.php?topic=15062&post=102701&uid=275520752157#!/topic.php?uid=275520752157&topic=15062

..İzzet tamamiyle Allah'ındır..

"Her kim ızzet istiyorsa bilsin ki ızzet tamamiyle Allah'ındır, ona hoş kelimeler yükselir, onu da ameli sâlih yükseltir..."

Fatır-10

..Yeryüzünde çalım satarak yürüme..

"...Yeryüzünde çalım satarak yürüme..."

İsra-37

Başını Önüne Eğ...

...başını önüne eğ, gözlerini etrafta gezdirmekten sakın..

***

..Başını önüne eğ. Çok edepli ol...

***

...Başını önüne eğ, kork, Hakk’ın (CC) gayrına nazar etme...

***

Başını ondan başkası için eğme. Gözlerini O’ndan (CC) gayrı şeye atma. Allah-ü Teala (CC) şöyle buyurdu:

- “Gözlerini, dünya adamlarına verdiğimiz nimetlere uzatma. Onlar geçici
şeylerdir. Dünya süsüdür. Biz onları tecrübe ediyoruz. Rabbın (CC) sana verdiği,
hem devamlı, hem de sonsuzdur.”

***

Ruhî ve derunî kuvvetler önünde başını eğ; kalb alemine dal… Utan… Utan… Allah (CC)… Allah (CC)… Allah (CC)… Sonra yine Allah (CC)… Taa, iş sonuna varıncaya kadar böyle…

Abdulkadir Geylani (r.a.)
(Allahın selamı sonsuza dek güzelleşerek o'nun üzerine olsun)

Ateizm/Deizm/Evrim/Zeistgeist

.."bir sivrisineği (hatta) ondan daha küçük bir şeyi örnek getirmekten kaçınmaz..[Bakara/26]

http://nouvolec.tumblr.com/post/556000157/chlorophyta-yesil-algler

Sanat değil de; tesadüf, evrim..Sen bana masallar oku ortak..Yerim..

Tanrı'yı ve Dini yaşamın dışında kabul edip de o yaşam hakkında hüküm vermek ne büyük bi kafa di mi..

Ya da Tanrı'nın bir Deist'in kulağına 'Hey ben Din filan göndermedim' diye fısıldaması..

"Uzayda hayat var mı ?" kafası.. :)

Mustafa Topaloğlu beğenmezken Amerikan bilim kafasına düşme kafası..

Zeitgeist semalarında uçarken birden Halkın göbeğine inme kafası..

İsa'yı (a.s.) gökte arayıp yerde çoktan kaybetmiş olmak kafası...

Sanat içinde yüzerken Sanattan haberi olmamak kafası...Öle bişiler işte..

Kedidir kedii...

Dünyada azabın ne olduğunu bilirken "Yok canım ne cehennemi, Tanrı melektir melek, bööle bi ışık hüzmesidir" kafası..

***

Herşey müftekir(Muhtaç); müstağni olan yok.../ Durum budur, sözün gerçeği/ Anarsam Tek, Müstağni olan diye/ Anlarsın kimden söz ettiğimi/ Herşey birbirine bağlı, kaçacak yer yok/ Öyleyse anlayıver sözlerimi...

[Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)]

Evrim ve Mukadderat

Yağın üzerine bıraktığın yumurtayı yuvarlayarak dağıt. Bak evren'den bir kare resim göreceksin. Civciv çıkmaz hiç o kareden ama, atomları afiyetle yokluğa bandırıp tamamlarsın evrimini. E, o kadar senin ki de ne yapalım. Mukadderat der geçerim haline.

Evren

Eğer bir şeyleri bir şeylerle kıyaslıyorsan; ki akıl budur..Evrenin büyüklüğüne ve mevcut kuvvete ve mevcut iradeye bir bak..["İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı." Hz.Ali (r.a.)] Ve "Evren" dediğininde, sadece hayalindeki bir varlığa işaret etmiş oluyorsun, unutma. ["Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama en büyük alem sende gizlidir" Hz.Ali (r.a.)] Bilirsin ki hayal ettiğin varlıktan ayrı değilsin. Her bir şey ölür ve her bir şey doğar. Ve "Evren" dediğinde, sadece hayalindeki bir varlığa işaret etmiş oluyorsun...

Bişr-i Hafi (r.a.)

'Ben, Muafa bin İmrân'dan işittim O da Süfyân-ı Sevrî'den şöyle dediğini işitmiş; insanları memnun etmek, ulaşılamayan gayedir'

Bişr-i Hafi (r.a.)

'Bir kul Kur'ân-ı kerîmi hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler'

Bişr-i Hafi (r.a.)

Fakat şu cihan köpüğü

Dünya köpüktür. Tanrı sıfatlarıysa denize benzer. Fakat şu cihan köpüğü, denizin arılığına, duruluğuna perdedir.

Hz Mevlana Celaleddin-i Rumi(r.a.)

Allah Esma'ları

‘Her şey Allah'ın İsimlerinden ibaret ve İsimlerdendir’ demek, şu gibidir. Eşek “sesi” de aslan “sesi” de nihayetinde “Ses”tir. “Bir”den “Çok” görünenler.“Suret” de aynı böyledir. “Asıl” olan ve Münezzeh olan “nitelik”: “Eşek sureti, aslan sureti” değil; “Suret”in kendisidir. Suret’in aslı ise Sıfat’tır. Her sayının aslında Bir'den olması ve Bir' in o sayıları oluşturuyor olduğu halde görülmemesi gibi. Ve 1’siz, o sayılar “Var” değildirler. Şu söylenenlerin manası “Gölge” gibidir. O Zat’ın Sıfatlarının isimlerinin, gölgesi...

Biliyorsan “doğrul”;
gayrısına değil “bakışın kendisi”

Ya Resulullah

Arım sensin Ya Resulullah; balım sensin

Cemalinde olunca

Cemalinde olunca, 'Sen de yaşa işte güzel güzel' der geçerler. Zatından bahsedince başına üşüşürler.Oysa bilinmek muradın. Şaşarım bu pervanelere.Cemalinin yakıcılığından gizledin onları; da, bela kıldın Aşk'ı başımıza..

Allah Güzellikler Nasib Etsin

Her biri ayrı bir güzel..O'nundur hepsi..Sen hiç çirkin gördün mü..Her biri ayrı güzel...

nerede deyip durmaktayız

Biz sevgili ile beraber oturmuşuz da; sevgili nerede deyip durmaktayız...

Hz Mevlana (k.s.)

Ve sanki Hak hiçbir şey halketmedi...

Bir kalp, dünya varlığından açılır, Hak yakınlığına misafir olursa, kullardan bir talebde bulunmaz. Onlardan af dilemez ve masum olduğunu onlara anlatmak ihtiyacını duymaz. Yer zemininden yaratılmışların son durağı olan Arş'a kadar dolan halkın hiçbirinden beklediği olmaz. Ona göre herşey Zattan ibarettir ve mahluk yoktur. Ve sanki Hak hiçbir şey halketmedi. Varlıkta Zatından başkası yok. Bu anlayışa sahip olan kalb vahid olan Hak için tektir. Seven ve sevilen O'dur. Talib ve matlub odur. Zakir ve mezkur yine O...O'ndan başkasını göremez...

Abdulkadir Geylani (ks)

Allahım, sebeplere dayanmaktan sana sığınırız

Allahım, sebeplere dayanmaktan sana sığınırız. Heveslere dalmaktan bizi koru. Boş alışkanlıkla olmayı bize nasip etme. Bütün hallerde Senden Sana sığınırız.

Abdulkadir Geylani (k.s.)

Bil ki sabır bir asalet göstergesidir...

Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir.

Hz.Ali (r.a.)

Haşyet

Bir mümin'in O'ndan sakınması Hak'tır."Yarattığı şeylerin şerrinden/Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden."[Felak:2/3] Fakat kimden korkmalısın sen?"..yalnız benden korkun!"[Kasas:31] Kaçmaya ne hacet? Haşyet duy!...

Dışarıda gördüğün dehşetli bir olaya "Uuu ne fena!" demen Haşyetten bir ufak damladır.Fakat en yakınında,canında, o şey hissedilince Haşyet duymazsın; bedbahtlığa düşersin! Neden? Haşyettir istenilen oysa ki, ve çare de budur bedbahtlığına...