Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

"Arifin Dini olmaz" sözü ve "Gençler için Ateizm"...

Akıllı Kafir'in göreceği Azabın şekli, inanmayışına göre değil, inanışına, edindiği itikada yani O'nun hakkındaki Zannına göre olacaktır. Bu itikad, ' Tanrı, bir beşer'e Resulluk verir mi, yoksa vermez mi ?', ' Azap var mı (!) yok mudur ?', 'Oğlu, Kızı olur mu', ' Kendini beğenmiş mi ' gibi pek çok tabii sorularla oluşur. Yani neticede kendi zannınca oluşan kendi zannını beğenmeyecektir bu beşer.. Bunda gizli olan "Dehşet"den başka, "Var, Yok" sorgulamasındaki "Azamet"e dikkatini çekerim ! Küfretmek ise sorgusuz reddetmektir ki bu Akıllı Kafirin değil İnsan olanın yapamayacağı bir şeydir. Bu açıdan Kuran beşerin bu tavrını gayri tabi olduğu için Hayvandan aşağı olmakla niteler. Hakikat açısından bu sorgulamadan kıyasla ( Akılla ) çıkılamayacağı kesindir; böylece o belki inançsız, agnostik olur. Yani Küfretmez.. bir beşer olarak haddini aşmaz.. tehir eder (!); İnsan'a yakışır şekilde kendi çapında akıllıca davranır. Sadece Akıllı Kafir değil, Müslüman da kendi zannına, itikadına göre hesaba girecektir; yani kendi fikrini reyini kullanarak bir yol tuttuğu, Allahın Hükmüne teslim olmadığı için. İbni Arabi (ks) hazretlerine atfedilen, fakat henüz benim rastlayamadığım "Arif'in Dini yoktur" sözünün manası da tam bu noktada idrak edilir; yani, Arif kişi "İtikad" edinmez. Sözün neden bu şekilde söylendiğini "Din" kavramının "Hak Din" manası dışında da Kuran'da İtikad, benimsenen yol, tutulan yol anlamında kullanıldığını bilen kimse anlamakta güçlük çekmez. Keza "Sizin dininiz size, benim dinim banadır" Ayetinde de mana budur; yoksa Kuran "Din"in tek bir Din (İslam) olduğunu (Kitapların indiriliş sırasıyla değil) açıkça belirtmektedir. Yani "..sizin dininiz.." kısmında onlara atfedilen "Din" ayrımı, hazrete atfedilen sözdeki "Din" manasında olduğu açıktır.

Netice: Müslüman da olsan kendi zannını "Din" tutma, ömrünü kendi fikrine heba etme !.. "Allah hakkı söyler ve doğru yola iletir" ...