Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Evliyadan Abdulkadir Geylani'den Yardım İstemek

Manevi bir hal içinde bulunduğun zaman başkasını isteme. İser daha altını, ister daha üstünü. Hiçbir makam arzu etme...

Padişahın kapısına geldiğinde hemen içeri girmeği isteme Zorla içeri alınıncaya kadar bekle. Kendi isteğinle değil zorla içeri alınmalısın. Tekrar, takrar istemelisin. Pek nazlı da olma...

İçeri girmek için mücerret izinle de yetinme. Seni tecrübe için olabilir, belki de padişah tarafından deneniyorsundur... Koşma; bekle. Ta ki seni zorla içeri alsınlar. Bu şekilde içeri alınman senin için bir fazilet olur. Saraya bu şekilde girdikten sonra, seni kimse tekdir etmez. Tekdir ancak yapacağın kusurdan sonra gelir. O, seni bizzat içeri aldıktan sonra, korku da olmaz. Padişahın yaptığından mes’ul olmazsın. Ancak kendi isteğinle yaptığın şey sonunda mes’ul duruma düşersin. Yaptığın hareket neticesi, sana taarruz vaki olur.

Bu makamda senin için iyi olmayan şey kendi arzunla hareket etmendir... Sabrın azlığı, edebe riayetsizliğin, bulunduğun hale rıza göstermemen senin için hiç de iyi olmayan hareketlerdir...

Abdulkadir Geylani Hazretleri

Not: Himmetidir sözleri.. Allah yakınlığımızın mertebelerini O'nun hürmetine her gün yükseltsin inşaallah.. Amin.. Bunları okuyabilmenin kıymetini anlıyorsan bil ki işte bu haberleri onlar aktardı ve son derece cömert ve son derece dikkatli davrandılar.. Kolay zannetme.. Haklarını takdir etmeyi, anmayı, dua etmeyi bırakma..

Tasavvuf Kuran


Kur'an'ı rafa kaldırmış olan Müslüman Bilim Adamı..


Kardeşlerinden utanan...

Mecaz / Misal

Ve senden önce (de), gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan resûllerden başka (farklı bir) resûl göndermedik.

Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza “sabrediyor musunuz” diye fitne (imtihan) kıldık. Ve Rabbin, en iyi görendir.

Furkan 20 

Etiketler:

Caner Taslaman
Emre Dorman
Mehmet Okuyan
Mustafa İslamoğlu
Ahmed Hulusi
Tasavvuf
Kuran

Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu vb Zatlara.. Güya Sırf Kurancı !

Meleklere Yeryüzünde bir Halife yaratacağım demiş ve Adem'i önce "Cennet"e koymuştur. "Acıkma"nın olmadığı Cennet'e.. Bu Cennet eğer bir çok liyakatsız insanın zorlama yorumlarında gördüğümüz gibi "Dünyadaki bir Bahçe" olsaydı "Senin için orada yiyecek ve içeceğin hazırdır" buyurulurdu.. Halbuki "senin için orada "Acıkma" yoktur" buyurulmuştur. Liyakatsiz insanlar geleneği beğenmemekle birlikte kendileri Kuran hakkında o kadar kötü o kadar zorlamacı ve o kadar uzak yorumlar yapmaktadırlar ki halkın Hurafelerini geçmiştir ! Fakat halktan farklı olarak onları kurtarıcak bir Saflıkları yok ! Mesela işte "Cennet"in Dünyada bir Bahçe olduğunu vurgulamalarının altında Evrim Yılanı yatıyor ! Yani Güya Bilimsel Yaklaşım ! Yüzlerce Mucizeleri neredeyse görmezden gelip Kıssaların, Misallerin Mecaz olmayanlarını dahi Mecaz saymaktadırlar ! Ne için ? Çünkü Akıllı onlar !.. Mesela güya sadece Kuran derler fakat Hızır'a "Melek" demişlerdir ! Bu apaçık Kuranın söylemediği bir şeyi Uydurmak değil mi ! Allah bilmiyor muydu onun Melek olduğunu söylemeyi Edepsiz ! Sen ne anlatıyorsun ! Hani neren Kuran senin ! Bütün ayetlerde Melekler Melek olarak ve İnsan Suretine girmişlerse de mutlaka bu durum belirtilmiş Melek oldukları hiçbir zaman gizlenmemiş ! Sana ne oluyor ? Kuran da apaçıktır diyorken bu ne biçim bir zorlama ! Neresi Kuran OKUmak bunun ! Sadece Kuran demelerine rağmen neden "Melek" olduğu belirtilmemiş bir Kula "Melek" demişlerdir ? Sırf Tasavvufa düşmanlıklarından ! Çünkü Tasavvufa da aynı Kuran'a yaptıkları gibi değiştirerek, kendi gözleriyle bakıyorlar ! Diğer meselelerde de böyle ! Kuran'a asla Kuran olarak bakamazlar ! Mutlaka ya Akıl ya Bilim ya falan filan ! Asla Kuranla gerçekten yüzleşemezler ! Kolay zannediyorlar ! Hayır ! Asla kolay değil !

https://www.facebook.com/yunus.comlek/notes