Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

6 Saniye önceSen Vahyin Nuru ile Allah'ın Emirlerine, O'nun Varlığında, İradesine mi Teslimsin ? Yoksa Beynine, Nefsine, İnsan ve Cinden Şeytanların Vehimlerine Vesveslerine mi Tabisin ? Hakk İlmi yerine aptal saptal Kafirlerin üç kuruşluk Deneyleri, 6 saniye öncesine eremeyen Düşünceleri, Maymun'luktan öteye varmayan İradeleri ile oluşturdukları Bilimleri seni meşgul ediyorsa vay haline ! O'ndan bir Ruh olarak O'na Duacı Kul musun ? Yoksa Nefsine tabi olarak Doğanın ve Tabiatının Kölesi misin !


https://www.facebook.com/yunus.comlek

Evrim ve Tasavvuf (Devam)


Bil ki sağır ve dilsizin kulağı, âfetlerden bir âfettir... ne söz dinlemeye kabiliyeti vardır, ne de bellemeye. Belletilmeden söyleyen Allah'dır, çünkü onun sıfatları, sebeplerden ayrıdır. Yahut Âdem gibi ana ve dadı hicabı olmaksızın Allah telkini ile söyler. Yahut da Allah belletmesiyle Mesih gibi doğar doğmaz konuşur. Doğuşundaki zina ve fesat töhmetlerini reddetmek, zinadan doğmadığını anlatmak için dile gelir.


Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks)Bu işin ardında Allah lâneti var, o işe karşılık da vade vefa olarak Allah rahmeti var. Kâfirler inatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Tabiat, içte, gönülde bir âfettir. İnsan ne yaparsa maymun da yapar; maymun her zaman insandan gördüğünü yapıp durur. O, “Bende onun gibi yaptım” sanır. O inatçı mahlûk aradaki farkı nereden bilecek? Bu emirden dolayı yapar, o, inat ve savaş için. İnatçı kişilerin başlarına toprak saç!Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks)Hz. İsa'nın son olmasına gelirsek, o mülk devresinin sona erişine tahsis edilmiştir. Hz. İsa ortaya çıkmış ve yaratılışında Âdem'in suretinde tezahür etmiş son nebidir. Çünkü İsa beşerî bir babadan meydana gelmediği gibi yaratılışı bakımından onun oğullarına, yani Adem'in zürriyetine de benzemez. Çünkü Adem adet olduğu veçhile anne rahminde kalmamıştır. Çünkü Adem -adet olduğu üzere- belirli bir zamanın üzerinden geçmesiyle birlikte doğal yapının aşamalarında bulun-mamıştır. Onun (şehadet âlemine) intikali, diriliş, yani kıyamet gününde gerçekleşen ölülerin diriltilmesine benzer. Ölüler kısa bir zaman diliminde insanların uzun bir vakitte ulaştıkları bir surette diriltilirler. Hz. İsa 'Sizi yarattığımız gibi yenileneceksiniz' ayetinin hükmü kapsamındadır. Kastedilen, tavırdan tavra geçmek ve çoğalmadır. Hz. İsa ahir zamanda yeryüzüne indiğinde, ona Hz. Âdem'den son peygambere kadar ulaşan büyük velayet hatmi verilecektir (hatmü'l-velayeti'l-kübra). Hiç kuşkusuz her ümmeti kapsayan genel velayeti Allah'ın Hz. Peygamber'e tabi olan bir peygamberle sona erdirmesi, Hz. Peygamber'e dönük bir teşrif demektir.


Muhyiddin İbn Arabi (ks)


Şu hayvancıkların bir anda yumurtalarından yahut annelerinin karınlarından kemale ermiş vücudlarıyla çıkıp hemencecik ayağa dikilmelerini yürüyüp koşmalarını görüyorsun da Adem'in (as) ilk yaratılışına, Ruh üflenmesiyle ayağa dikilip İsimleri saymasına, Ol dediğinde olmasına vb inanamıyor, illa yorum yapıyor, mecaz diyor, kırk dereden su getiriyor, Evrime bağlıyorsun hatta oradan da bi de Tasavvuf(-çuluk) yapıyorsun ya vah sana da senin aklına da vah kardeşim vah ne diyeyim..Yunus
https://www.facebook.com/yunus.comlek