Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Ahmed Hulusi ve Diyanet Meali arasındaki Benzerliklere iki örnek..

Ahmed Hulusi ve Diyanet Meali arasındaki Benzerliklere iki örnek; Zorlama ve Ayet'e söylemediğini söyletme, kelime eksiltme veya parantezsiz kelime (mana) ekleme arzularındaki benzerlikler..

Ve terel cibâle tahsebuhâ câmideten ve hiye temurru merres sehâb(sehâbi),
sun’allâhillezî etkane kulle şey’(şey’in), innehu habîrun bimâ tef’alûn(tef’alûne).

1. ve terâ : ve görürsün
2. el cibâle : dağı
3. tahsebu-hâ : onu sanırsın
4. câmideten : cansız, hareketsiz
5. ve : ve
6. hiye : o
7. temurru : hareket eder
8. merre : hareket etti
9. es sehâbi : bulut
10. sun'allâhi (sun'a allâhi) : Allah'ın sanatıdır
11. ellezî : ki o
12. etkane : sağlam yaptı
13. kulle şey'in : herşey
14. inne-hu : muhakkak ki o
15. habîrun : haberdar 16. bimâ : şeylerden
17. tef'alûne : siz yapıyorsunuz

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler.
Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır.
Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Neml 88 ~ Diyanet Meali

Yevme yahrucûne minel ecdâsi sirâan ke ennehum ilâ nusubin yûfîdûn(yûfîdûne).

1. yevme : gün
2. yahrucûne : çıkacaklar
3. min el ecdâsi : kabirlerinden
4. sirâan : süratle, hızlı
5. ke enne-hum : sanki onlar ..... gibi
6. ilâ nusubin : dikili taş, hedef
7. yûfîdûne : koşanlar

O gün kabirleri olan bedenlerden hızla fırlarlar!
Sanki onlar dikilmiş putlara hızlıca koşuyorlar.

Mearic 43 ~ Ahmed Hulusi Meali

Çokça örnekten sadece ikisi..