Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

(cennet)

Câbir (r.a.) rivayet ediyor:
Bir bedevi gelerek Resûlullaha şöyle dedi:
"Ya Resûlallah! Cennette elbiselerimizi bizler kendi ellerimizle mi dokuyacağız?"
Bu suâl üzerine oradakiler güldüler.
Resûlullah (s.a.v.), "Niçin gülüyorsunuz? Câhil olan bir âlime suâl sorabilir" buyurdu.

Sonra o zâtın suâlini şöyle cevaplandırdı:

"Hayır ey Arabî. Fakat oradaki elbiseler Cennet meyvelerinin arasından çıkar."

------------------------------------------

Câbir (r.a.) rivayet ediyor:

Allahü Teâla her gün Cennete şöyle buyurur:
"Sana girecek olanlar için güzelleş!" Ardından Cennetin güzelliği daha da artar. İşte seher vaktinde insanların hissettikleri serinliğin sebebi budur.

s.a.v