Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Hu

Vehim O'nun hakkında ne anlatırsa anlatsın; fehim O'nunla ilgili ne görürse görsün; akıl O'nu nasıl hayâl ederse etsin; zihin O'nu nasıl tasavvur ederse etsin; Allâhu Teâlanın azameti (görkem, heybet, ululuk), celâli ve kibriyâsı (her cihetle büyüklüğü) onların hepsinin hilâfinadır. "O evveldir, âhirdir, zahirdir, bâtındır.O her şeyi bilendir."

Abdulkadir Geylani (r.a.)
Behcetul-Esrâr