Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Ben sizin Rabbiniz değil miyim?

"...Bu makam, ezeli istidada göre lütuf ve ihsanların yağdığı bir makamdır.

Makam bir değil bir çoktur. Her makamı aşıp öbürüne geçmek için arada; şahsa göre değişen bir veya birkaç durak olur Aslında tek olarak bilinen ama aşılması oldukça zor bir durak var ki, o hepsinin uğrayacağı bir duraktır Işte o durak:

- Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (7/172).

meâlindeki cümlede gizlidir Bu durağı aşanın artık yolu, vuslat âlemine doğru uzar Buraya kadar gelebilen istidadlı olsa gerek Bunu o yolcular da anlar; neşe ve huzur içinde mest olurlar Hayran olurlar.

Sonra onlara ilahî nimet sofraları serilir. O sofralardan bol bol nasib alırlar Çünkü o nimetler:

- O kimselerdir ki; onlar ihsan ettiler Sonra bunlar için HÜSNÂ ve ZIYÂDEsi vardır. (10/26).

Âyet-i kerimesi ile tarif edilmektedir Burada HÜSNÂyı tümden nimetler; ZIYÂDEyi ise, likâ-i ilahi olarak anlatabiliriz..."

Abdulkadir Geylani (k.s.)