Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Zatından Gayrı Helak Olacaktır / Kelime / Mana.. (Devam)

Bir önceki OLuşda takılıp Nefsine gömülmeden,
O'nunla An'da sabit kalarak OL.
Zatından Gayrı Helak olucu, Yok olucudur.

Harfler Kelimeler helak olur yok olabilirler.
Mana Suretleridirler.
O durumda hemen Mana bineğine bin.
Nefs-i Natıka huysuz bir binektir
sırtından atar, teper.
Kelim'in ise
O olduğunu anlarsın.

"Mana" da İlmin Suretidir fakat,
O Mütekellim olan Alim'e bağlandığı için
helak olmaz yok olmaz.
" Laf " ise Nefs-i Natıka'dan gelir.
Mana'sı zaten yoktur ki
ancak belki İma OLur.