Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Nefs / Korkmak / Vehim (Devam)

Ürkmek, Korkmak demek değildir. Ürkmek, İrkilmek Korku'nun başlangıcı olarak Nefs'in Tabiatındandır. Herhangi bir Sorumsuzluk sonucu değildir.

Hangi tür olursa olsun "Etki" ilk önce nefs'den Nefs'e, sonra Ruh'a geçer, Sirayet eder.

Ürkmek, Hakk'a Arif ve Hakk'la olduğunun İdrakinde olan kimse için Korku'ya dönüşmez. Nefs'ine kapılmaz. Nefs-i Natıkasına da kulak vermez. Nefsini gevşek tutan kimse ise Hakk'a Arif olmadığından, Ürkmekle Vehm'e sürükleneceği için, Korku'ya gömülür ve kurtulamaz.

Kavmi onunla (İbrahim (a.s.) tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: “Beni doğru yola eriştirmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam, > ancak Rabbim bir şeyi dilemiş ise, o başka. < Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ öğüt almıyor musunuz?” [En'am/80] http://jonasclean.blogspot.com/2011/01/ancak-rabbim-bir-seyi-dilemis-ise-o.html