Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Ancak Rabbim bir şeyi dilemiş ise, o başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır / “ Böyledir” dedi..., “Allah dilediğini yapar.”

Kavmi onunla (İbrahim (a.s.) tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: “Beni doğru yola eriştirmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam, ancak Rabbim bir şeyi dilemiş ise, o başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ öğüt almıyor musunuz?” [En'am/80]"..“ Böyledir” dedi..., “Allah dilediğini yapar.” " [Ali İmran/40]"...Bir imtihan olsun diye..." [Enbiya/35]Allah, dilediğine yaşam gıdasını genişletir veya kısar... Sen yeter ki Hakk'ı söyle: "Allah, dilediğini yapar"


"...Avuç içi kadar dar yerde de kalsan, geniş sahalara da çıksan, her ikisi de sana göre musavi olmalı..."

Abdulkadir Geylani (r.a.)"Cismim, canım, nem varsa Senindir; hüküm de Senin, ferman da!"


Hz.Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.)"...Ben sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam, ancak Rabbim bir şeyi dilemiş ise, o başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır...” [En'am/80]"...(Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık..." [Furkan/20]"...Kalbi, aklı iman ile huzur ve sükûn bulduktan sonra, küfre zorlananlar hariç, kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr eder, tekrar küfre saplanırsa, gönlünü (ısınarak) küfre açarsa, işte Allah’ın gazabı, hışmı bunlaradır..." [Nahl/106]"...Oraya (cehenneme), yalanlayıp yüz çevirmiş olan en azgın/en inatçı olandan başkası atılmaz." [Leyl/15]


Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.

[Yunus/100]


Hakîm İbnu Hizâm (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, dedim, cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var: Dua, köle âzad etme, sadaka vermek gibi, bana bunlardan bir sevab gelecek mi?" "Sen dedi, zaten, daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına Müslüman olmuşsun."

s.a.v.


Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Dedim ki Ey Allah'ın Resûlü, İbnu Cüd'an câhiliye devrinde sıla-i rahimde bulunur, fakirlere yedirirdi. O bundan fayda görecek mi? Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi: "(Hayır) iyiliklerin ona bir faydası olmayacaktır. Çünkü o bir gün bile "Ya Rabbi kıyamet günü günahlarımı bağışla" dememiştir."

s.a.v.