Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Esma Tecellileri/Himmet

Himmetleriyle Fakirin acizane onlarda Allah'tan gördüğü ve Allah'ın onlarda cümle sevenlere aşikar kıldığı Esma Tecellileri..

Abdulkadir Geylani (k.s.) : Hayy, Hu, Hakk, Azim, Kavi, Kahhar, Aliyy, Zü'l-Celali Ve'l-İkram, Cabbar, Gani, Vedud, Kuddus, Mütekebbir, Selam, Cemil, Ahad, Kadir, Samed, Hadi, Ekber, Muiz, Celil, Vekil, Hafız, Bais, Mümit, Veli, Rauf, Metin, Muktedir, Macid, Baki, Nur, Allah

Muhyiddin İbn Arabi (k.s.) : Vahid, Ahad, Alim, Cami, Aziz, Cemil, Kuddus, Gani, Subhan,(Cömert), Kerim, Gayyur, Vedud, Ekber, Mürid, Kadir, Berr, Samed, Şehid, Müheymin, Hafız, Halim, Muiz, Vehhab, Mümin, Bais, Macid, Hakim, Muhyi, Muhsi, Hamid, Metin, Nafi, Mukaddim, Muaahhir, Mütaali, Mani, Reşid, Baki, Hakk, Kahhar, Selam, Allah

Mevlana Celaleddin-i Rumi (k.s.) : Vedud, Hayy, Hakk, Rahman, Cemal, Cemil, Settar, Aziz, Selam, Rauf, Hadi, Kerim, Fettah, Rafi, Hafıd, Kadir, Celal, Berr, Şekur, Vehhab, Mümin, Habir, Latif, Vekil, Muhyi, Metin, Mukaddim, Muaahhir, Macid, Vali, Muğni, Nur, Allah

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûk Es-Serhendî (k.s.): Hayy, La ilahe illallah, Rahim, Cemil, Cabbar, Gani, Alim, Selam, Gayyur, Şekur, Fettah, Vahid, Berr(Kayıran), Berr, Ferd, Hasib, Celal, Şehid, Kerim, Müheymin, Hafız, Halim, Kuddus, Mümin, Habir, Celil, Vekil, Hakim, Muhyi, Hamid, Veli, Mukaddim, Muktedir, Vacid, Tevvab, Vali, Mani, Rauf, Reşid, Baki, Nafi, Hakk, Allah

***

Allah onlara en mükemmel selamıyla selam etsin, himmetlerini sevenlerinden eksik etmesin. Amin.