Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Ahmed Er-Rufâî (r.a.)

Bana kalırsa marifeti şöyle anlatırım:

—Marifet üç dallı bir ağaç gibidir: Tevhid, tecrid, tefrid.

Tevhid, ikrar manasınadır.

Tecrid, ihlas demektir.

Tefrid, herhalde ona bağlanmaktır. Ondan başkasını bırakmaktır. Tefridin asıl manası budur.

Tevhidin ilk basamağı: Hakka yapılacağı vehmedilen her çeşit şirki bırakmaktır.

Tecridin ilk basamağı: Bilcümle sebeplerden kesilmektir.

Tefridin ilk basamağı: Yersiz, şekilsiz, nispetsiz olarak Allah’a bağlanmaktır. Ona mal olmaktır. Bu hal en ağır olandır. Buna ermek için sayacağımız beş şartın bulunması lazımdır.

1- Gizlide, aşikârda Allah’tan korkmak.

2- Her çeşit kulluk vazifelerini yerine getirmek.

3- Her bakımdan ilahi emirler önünde boyun eğmek.

4- İhlâs sahibi olmak. Bu ihlasın sözde, işte ve niyette olması şarttır.

5- Her halde ve her işte daima Allah’a yakın olduğunu, Allah’ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu murakabe etmek.

Ahmed Er-Rufâî (r.a.)