Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Tasavvuf/Burçlar/Nefs/İstidat/Cisim

"...cisim,cisimlerin ve onların taşıdığı anlamların varlık esası, mizanın hükmüne bağlıdır. Böylece mizan ve zamanın üzerindeki her şey, el Hakim isminin talep ettiği ilahi ölçüden meydana gelmiştir ve onu el-Hakem ve el-Adl izhar eder. O'ndan başka ilah yoktur.

Mizandan akrep zuhur etmiş, Allah'ın onda vahyettiği ilahi emir meydana gelmiştir. Böylece yay, oğlak, kova, balık, boğa, yengeç, aslan, başak, koç ve ikizler meydana gelmiştir."

Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)
Futuhat-ı Mekkiye

***

Bir İzah:

(İstidat=Burcunun insan üzerindeki etkilerinin sonucu/
Burçlar=Nefsler-Huylar/
Burç etkilerini yaratan mizan= Gezegenlere(göklere)koyulan mizan!!/
Nefsine uymak=Burcunun üzerindeki olumlu olumsuz etkilerine uymak yani istidat da çakılı kalmak-Nefsine esir olmak/
Nefsin Mizanı=Hz.Muhammed s.a.v.=Nefsin Mizanı=Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak-Nefsine uymamak/)

Bu bağlamda daha önce "Nefsine uymayanın Burcu olmaz demiş idim".

Şu ayetler de bu konuda (Burç/İstidat/Huy) bir misal sayılabilir:

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular." Dedi ki: "Onun içinde Lut da vardır." Dediler ki: "Onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Kendi karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır." (Ankebut Suresi, 31-32)

İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman<<, Lut kavmi konusunda Bizimle >>çekişip-tartışmalara giriyor(du)<<. >>Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu<< ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi. "Ey İbrahim, >>bundan vazgeç<<. Çünkü gerçek şu ki, Rabbinin emri gelmiştir ve gerçekten onlara geri çevrilmeyecek bir azab gelmiştir." (Hud Suresi, 74-76)