Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Futuhat'dan Alıntılar (3)

...

Bilakis bir babalar ve analar topluluğundanım
Onlar İlah'a aittir; durumlarını incelediğinde
Tıpkı araçlar vasıtasıyla eşya yapan bir sanatkar gibi
Fiil marangoza nispet edilir, araçlara değil
Yaratıkların Rabbi de bizi işte böyle yarattı
Var edenin birliğini söylerken şahıs haklıdır
Nedenleri ispat edişte de kişi haklıdır
Araçlara baktığında, uzar gider
Zat'a varıncaya kadar 'ondan, ondan' kalıbı
Yaratan'a baktığında ise -ki o bizi var etmiş
Onun birliğini ifade ederiz, topluluğu değil:
Ben tek hakikat olarak doğmuşum, yalnız başıma
Bütün insanlar ise nedenlerin çocuklarıdır

Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)