Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Artık onun mükâfatını vermek Allah'a düşer

"Sizin için Allah'tan başka ne bir velî/sâhip, ne de bir yardımcı vardır"266"Sağlam ipine yapışır."267 Sonra şaha kalkıp koşar ve "Ben cinleri ve insanları sâdece bana ibâdet etsinler diye yarattım'268 denizinde yüzen, "Allah'a kaçınız.269 gemisine biner. İşte o zaman, ruhunu ortaya koyup feda ederek o denize dalar. Eğer aradığı cevheri bulursa "Muhakkak büyük bir kazanca nail olmuştur"270; eğer o denizin diplerinde telef olursa "Artık onun mükâfatını vermek Allah'a düşer."271
(hz.Pir Abdulkadir Geylani KS)

266 Bakara, 2/107.
267 Bakara, 2/256.
268 Zâriyât, 51/56.
269 Zâriyât, 51/50.
270 Ahzâb, 33/71.
271 Nisa, 4/100.

Abdulkadir Geylani (k.s.)
Risaleler

***

(Allah şahidimdir; buyurduğu tarik üzere Allah tarafından süluk ettirilen salik yolun sonunda işi tamamlanıp mükafata layık görüldüğünde teslim edileceği Ruhani Halife Abdulkadir Geylani (r.a.) hazretleri babamızdır. Ki o, kendisine bu yoldan teslim edilen mümini, Efendimiz s.a.v. için, ilim tarafından pampak hale getirir, huzuruna hazırlatır... Bunu inkar eden, ancak bu konudan tamamen cahil olan veya daha kötüsü (sanki hak yoldan ayrıymış gibi) sadece kendi grubuyla övünen kimsedir.. Allah şahidimdir; O ne güzel vekildir. O, bütün işlerde kendi işlerine mahal olması için Allah tarafından özel seçilmiş ve buna hak kazanmış, hak sahibi kılınmış büyük bir kuldur. Bizi bundan haberdar kılan Allah'a hamd olsun. Allah bütün işlerini apaçık ve gizlice çekip çevirendir...)