Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Şevk kanadı ile uçan aşırı sevgiden kurtulamaz

Korku kanadı ile uçan, heyecandan kurtulamaz.

Ümit kanadı ile uçan talebi bırakamaz.

Muhabbet kanadı ile uçan ihtiyaç arz etmekten geçemez.

Şevk kanadı ile uçan aşırı sevgiden kurtulamaz.

***

Efendiler, Allah’ın birtakım kulları vardır. Onları marifeti için, yani: Kendini bilsinler diye seçmiştir. Yalnız kendi varlığını sevsinler diye onları kulları arasından seçmiştir, ayırmıştır. Hak sohbetinin hakiki manasına ermeleri için onları halk arasından ayırmıştır.

Onlar yalnız Hak’la ünsiyet için halk arasından özenerek seçilmişlerdir. Hak Teâlâ onları münacatı için kendisine yakın kılmıştır. Onları kendi zikrine gelmeleri için teşvik etmiştir. Onlara hikmetler konuşturmuştur. Onlara sevgi kâsesi sunmuştur. Ve nihayet bütün yaratılmışlara üstün kılmıştır.

***

Bir gün Hz. Aişe (r.a.) sordular:

—Arif olan iman sahipleri kıyamet günü nasıl hesaba çekileceklerdir?

—Onlara hesap vermek yoktur. Yalnız itap olunur; azar işitirler, diye cevap verdi.

***

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Mescitlerinizde iyi insanları anınız. Çünkü onlar anılınca meclisinize rahmet iner.

***

O arifin kalbi de yanmaktan kalmaz. Bir kere kalbi korku ateşi ile yanar. Bir kere de marifet nuru ile şifa bulur. Şayet bu korku ateşi ile marifet nuru birleşirse… Hakkın ünsiyet ve yakınlık ilinde lütuf nesimi eser. İşte o zaman safiyet olur.

Benliği yok olur; Hak varlığı kalır. Ezelde ne idi ise… Meydanda o kalır.

***

"(O Arif'e) İşte o zaman safiyet olur.Benliği yok olur; Hak varlığı kalır."

"..İşbu hallere erenin varlığı vardır; fakat yoktur. Ruh’la beraberdir; fakat ruhu yoktur."

Ahmed Er-Rufâî (r.a.)