Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Verileni görmeden vereni görmek

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:

—Her birinizin duası makbul olur; ama aceleci olmamak şartı ile…

Acelesi:

—Dua ettim; kabul olunmadı… demesidir.

Bu Hadis-i Şerifteki: ”Acele” kelimesi tefsir edilirse şu manayı verebiliriz:

—Acele eden, yalnız ihtiyacını düşünüyor ve asıl ihtiyacı vereni unutuyor, demektir. Ki bu; “anlayış azlığı” manasına gelen “marifet noksanlığıdır.”

İşin hakikatini bilen irfan sahibi acele etmez. Çünkü onun düşüncesi yaratıcısıdır; Allah’tır.

***

Rabia Hatun’a biri şöyle sordu:

—İrfan sahibinin olgun hali nasıl olur?

Şu cevabı verdi:

—Rabbin sevgisiyle yanıp kül olmakla olur. Bu yanmanın alameti de şunlardır:

Verileni görmeden vereni görmek,

Yapılana bakmadan yapanı görmek,

İç alemin denizinde kaybolmak,

Her şeyi bırakıp, halk((Halk olunan))la sakin olmak ve nefse uymamak.

Ahmed Er-Rufâî (r.a.)