Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Sevgililer Günü

Varlık hikmetini inceleyenlerin öncü ve büyüklerinden olan Ebul Hamid İmam Gazâli'den rivayet edildiği üzere: Varlıkta ki birbirine olan bu münasebeti nesnenin hakikâtini inceleyen hikmet ehlî araştırdığında o hikmeti keşf eder. Gazâli'de varlıklar arasında münâsebetten bahseder ve o münâsebetler hakkında görüş bildirirdi. Bir gün imam Gazali Kuddus'ta bir güvercinle karganın birbirine bitişik olarak durduklarını gördü. Ve onlar birbirinden korkmadan ünsiyet ediyorlardı. Buna binâen Gazallî "Karga ve güvercin yanyana durmalarında bir münâsebet vardır" dedi. Ondan sonra eliyle onlara işaret edince birbirlerinden ayrıldılar. Onlar ayrıldıklarında her birisinin topal oldukları görüldü. "İşte bunların yanyana oluşlarının hikmeti topallıklarıdır"dedi.

Muhyiddin ibn arabi (r.a.)

***
Derd-i Hikmet'i kimlere anlatırsın yunus...