Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

"Allah" Bir "Tanrı" Değildir Sözü (Devam)

Allah bir "Tanrı" değildir Muhakkak da... Başka bir Uluhiyet Sahibi görüyorsan, tanışmak isteriz. Put, Uzaylı, Sai Baba, Bi Şey filan. Utanma çekinme, tanıştır.

"...Padişahın cinsinden değilim, haşa bunu iddia etmiyorum. Fakat onun tecellisiyle, onun nuruna sahibim...Nice kişiler var ki suret, onların yolarını kesti. Surette kastettiler, Allah’a çattılar ... Ahmet’in (s.a.v.) ümmetler üzerindeki hakkını bil,
başın puta secde etmekten, bunu bilesin diye kurtuldu. Söylersen bu puta tapmadan kurtulmanın şükrünü söyle de Tanrı, seni batın putundan da kurtarsın. O, nasıl, başını putlardan kurtardıysa sende o kuvvetle gönlünü kurtar..."

Mevlana Celaleddin-i Rumi (r.a.)