Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

İsmail Hakkı Bursevi (k.s.) Şiiri / Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)

Şeyh-i ekber şemsdir kim her velîdir çün kamer
Âyinedir eyleyen izhâr-ı nûr-ı Kibriyâ

Akl-ı evvelden beri eşyânın oldur vâlidi
Oldu heb ins ü melek vildân-ı Şeyh-i Ekberî

Hakkı’yâ kutb-ı cihâhı görmek istersen eğer
Tutagör ihlâsla dâmân-ı şeyh-i Ekberî

İsmail Hakkı Bursevi (k.s.)