Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Tasavvuf / Beyin / Ruh / Hayal / Akıl / Vehm / Min Ruhi (Devam)

Hayal'ini şu Göz görmez;

Ne bir Göz ne bir Seyreden ne de Beyin bulunmaz.

Her Gece Yok edildiğini anlıyan Ruh, Uyanınca Ruhaniyet'de,

İlahi Nefha'ya ortak koşamaz.

Benzersiz'i bulmuş, dilden Zat İsmin düşürmez.

Akıl ne ile Kıyas edecek O'nu !

Bilmez Akılsız, hem Vehmetmekten geri durmaz.

Min Ruhi, min Ruhi.

Bilmez O'dandır, Bilmez O'ndandır;

Bundan Dünya Ahiret Varlık ile Azap çekecek durur,

Çün Zat'ı Gayrı Vücud hep Şimdi'de Helak olup durur.

Min Ruhi, min Ruhi.

Kayyum Zatıdır, Var'dır Daim durur,

Benlik peşine düşen Bilemez bunu