Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Melamilik (Devam)

Kendilerinin ilgisi karşısında O Za'tın ilgisini gördüklerinde kendi amellerinin hiçliğini idrak ettiler...

İşte tam da orada Zat'ın zat deryasında kulaç atmak varken bir Cennet Kadehinde Efe olup

- << Biz amele, surete kıymet vermeyiz efendi >> diyenler yok mu !

İşte onlar, bu Ahkamı Melami'lik zannedenlerdir !

Bir kadehte Zom olanın Hal'i ile Ayık'lık Hal'i hiç bir olur mu !

Ayıklık, lafın gelişi Hal oldu !

Zat'ın Hali O Zat'ın !

O, Kul Amel'ini, Kendi Fiilinde, Kulun Niyet'i ile Var-sayar !

Yok sayılacak bir Fiil'in ise zaten yok !

Zina ile Cima'nın aynı şey olduğunu varsayan Cahil ile ! Suret'e Amel'e kıymet vermeyen Aldanmış aynı Hal'de !

Ne Melamisi lan !

Adam ol adam !

Allah adamı !


"...Bir amelin işlenmesi veya terk edilmesi sırasında kişi tâbi değilse, bu amele itibar edilmez. Gerçi tâbi olmak amelin kendisinden daha ağırdır..."

Muhyiddin ibn Arabi (r.a.)

‎"Netice-i Kelâm; cehaletle birlikte ne hayat ne de makam söz konusu olmaz.. Yani, şer-i ilimlerden cahil olan bir şahsın ne hayatının ne de makamının hiçbir kıymeti harbisi yoktur."

Muhyiddin ibn Arabi (r.a.)