Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Şirk Cehl'ini Deliğinden ve Çileden Çıkaran Ayetlerden Bazıları

Allâh, TEK'liği itibarıyla hatırlatıldığında, sonsuz yaşamlarına iman etmeyen kimselerin şuurları bundan hoşlanmaz! O'nun dûnundakiler anıldığındaysa, hemen onlar müjdelenmişçesine yüzleri güler!

Zümer 45

De ki: "Eğer sapkınlığa düşmüş olsaydım (kendi yüzümden ve) kendi aleyhime sapmış olurdum; ama eğer doğru yoldaysam, yalnızca Rabbimin bana vahyi sayesindedir, kuşkusuz O, en yakın olan, her şeyi işitendir!"

Sebe 50

"...şüphesiz Allah O, hakkın (gerçeğin) ta kendisi, O ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendr..."

Hacc 6

De ki: "gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başka yönetici dost mu edineyim? O yedirendir kendisi yedirilmeyendir." De ki: "İsla­ma girenlerin ilki olmakla emrolundum. Sakın müşriklerden olma."

En'am 14

Onların din anlayışlarına tâbi olmadıkça ne Yahudiler ne de Nasara senden asla razı olmazlar. De ki: "Allâh hidâyeti rehberliğin ta kendisidir (insanlar hidâyet edemez Allâh hidâyet etmedikçe)". Onların hayal veya kuruntularına tâbi olursan sana gelen ilimden sonra, Allâh'tan sana ne bir velî ne de yardım ulaşır.

Bakara 120

Musa (A.S) şöyle dedi: “Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi, inkâr etseniz (bile) muhakkak ki; Allah Gani (şükrünüze muhtaç değil)dir, Hamîd'dir (Övgüye layık olandır).

İbrahim 8