Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Terazi nerede ! Adl nerede !

Bir "şey"'in gerçekleşmesinin esası İyi hissetmen midir kötü hissetmen mi. Sıkıntı mıdır genişlik midir. Sarhoşluk mudur Ayıklık mıdır. Eksiklik midir Tamlık mıdır? Bak İkilik var hep. Sistem ikilik üzeredir. Sistem Gayr'dır. Sistemin Aslı ise İsimlerdir. O İsimlerinin Aslı ise Zat'dır. Sistemi üstün tutarsan ! veya serbest takılırsan virüs kapmaman imkansızdır. Gizlenen virüs hantallaştırır sürünerek yol alırsın. Bir gün Sistem çöküverir. Sistemin çöktüğünü bizzat gören ile yaşamı boyunca başı ağrımamışın müşahedesi bir olmaz ! Bu örnekler Zat'ı üstün tutan için değil ki ! O'na Misaller getirmeyin ! Allah kendisini bilir ! O Zat'ı Bil ! Madem "Bilmiyorum" diyorsun; İşte zaten onun için Sistem'den yani İkiliklerden bahsediyoruz. Zat'dan değil ! Seni uyutarak hoş hissettiren O Zat beni uyutmaz . Çile çektirir de Hakikatleri belirtir. Hak ise Tek'dir. O'nun dilediği olur. Senin Zan ettiğin değil. Rabbimin birşey dilemesi hariç. O Zat'a itimadın varsa, Güvenirsin. Her işinde güvenirsin. Herşeyin bir aslı var da Varlığın yok mu ? Dünya mı o Asıl ki her gün birliktesin de hiç rahatsız olmuyorsun ? Rab İsimdir. İsimler, işaret ettiğine götürürler. Lafla Peynir gemisi yürümez. Fakat o Bismillah ile Nuhun gemisi yürür. Rahat yol alabilmen için güçlü bir virüs kalkanın olması gerekli. Dediğim gibi İkilik var "Sistemde", "Sistemi üstün tutanda". Bu İkilikler ancak Tek bir elle nimet haline gelebilir. Zatın elleri. Şimdi tam da orada, Sevgilinin kaşı gözü mü üstündür Sureti mi yoksa Sevgi mi ? Vasıfları mı Sıfatları mı Tecellileri mi Zatı mı ? O çok çok üstündür çok büyük çok yücedir ! Zat'ı hem salt Ruh'unu ki Sende de görmemektesin; hem de Sevgilinin Kaşı Gözü yani Elbiseleri demektir ki "Görmek" denilen şey de o Suret'in kendisidir. Bakmakla Görmek de bir olmaz. Bakış Müşahedenin kendisi ama, kimse yok o Suretinde. Görmek ise Bilerek bakmak demek, Bildiğine. Tafsilatlandırmak mı daha iyidir, "Biliyorum" deyip geçmek mi? Bilmem demek mi daha iyidir, Bilmek mi ? Zatı üstün tut ! Sistem yerine İsimlerini üstün tut ! İnternetde dolaştırılanla, Bilgisayarı da irade eden bir olmaz. Zatın elinde her şeyi birer Nimet'dir. O Zat'ın her şeyi Veli Nimetdir. Vallahi O Zat Veli Nimettir ! Hiç'liği üstün tutmak ise ancak ikiliğin hoş gelmemesi sebebiyledir. Dolayısıyla Asıl olamaz. Asıl O'nun isimlerinden birisidir. Bu İsmin işaret ettiği ise yalnız Zat'dır. Gayrını içermeden ! Ruhun olmadan "Sen" diye Bedenine denilmezdi. Bilgisayara "Sen" diyen gördün mü ?! Halbu ki o da çok iş Görmededir. Fakat ondaki Ruh nerede ! Zat'sız bir Nefs sadece, Hayvandan daha da aşağı olandan daha da aşağı. Şimdi tam da burada: Yükseklerde kim var ! Üstünde ! Göklerde kim var ! Nefsini bilen Rabbini bilir. S.a.v. Nefs nerede, Ruh nerede, Elektrik nerede ! Elektrikteki varlığı, Ruhdaki Tecellilerle kıyasla ! Vazgeç yersiz benzetmelerden ey Ruh olduğundan cahil, habersiz Nefs ! Bu Mülk'ler kimin ! Bu Mülk Kimin ? Herşey nerede ! O'nun Misali gibisi de yok ki ! Bir yere konulsun ! Terazi nerede ! Adl nerede ! Gökler nerede ! O nerede ! O'nu yalnızca.. ve Yalnızca O'nu "Bilmelisin" o halde ! Sistemde yayılmış bekliyorsan İkiliklerden ancak İsimleriyle korunursun. Zikret. Tesbih et. Niyaz et. Yer, Gök olur ! Sıfat Tecellileri görürsün ! Belki Sıfatlarına girersin. Zaten Müminsin ?! Hakk da olursun ! Hakk'ın O olduğunu bilen, Mümin olduğu gibi Hakk'da olur ! Rabbinden gelir ! Batıldan gelen Hakk olmaz ! Hakk'da, ancak Batıllığıyla Hakikat bulur Batıl. Razı olunmayan Hakk olmaz ! Olamaz ! Gayrını Ayrı sanırsın, ondan unutman. Unutmamaktır oysa esas olan herşeyin Asıl kaynağı olan el-Evvel'i ! O örneksiz Yaratanı ! Benzersiz Yaratıcıyı ! Hiçliğin ismini anma ! O Evvel O Samed Zat'ın gücüne gider !...