Sayfayı Yenileyerek ya da Başlığa Tıklayarak Arşivde Dolaşabilirsiniz

Vahdet-i Vücud/Panteizm/Cenab-ı Hak

1. ve izâ zukire : ve zikredildiği zaman
2. allâhu : Allah
3. vahde-hu : onun tekliği
4. işmeezzet : tiksindi, nefretle ürperdi
5. kulûbu : kalpler
6. ellezîne : o kimseler, onlar
7. lâ yû'minûne : îmân etmezler
8. bi el âhıreti : ahirete
9. ve izâ : ve olduğu zaman
10. zukire : zikredildi, anıldı
11. ellezîne : o kimseler, onlar
12. min dûni-hi : ondan başka
13. izâ : olduğu zaman
14. hum yestebşirûne : onlar neşelenip sevinirler


1. zâlike : o, işte o, işte bu
2. bi enne allâhe : muhakkak ki Allah
3. huve : o
4. el hakku : hak, gerçek
5. ve enne-hu : ve muhakkak ki o
6. yuhyi : diriltir
7. el mevtâ : ölüler
8. ve enne-hu : ve muhakkak o
9. alâ : üzerine, ...e
10. kulli şey'in : herşey
11. kadîrun : kaadir, gücü yeter


Bir kere Alem kelimesi
Sadece bir İsim
Çünkü Alem denildiğinde kastedilen asla Tek değil
Bir de değil
Sırf cüz'ler
Yani isim olarak Alem ile işaret edilen şey
Hakikatte gerçekten yok
O halde ayan ve malum olan Tek'lik ve Bir'lik
Hakk'dan gayrısında değil ki